Kalifornian oikeudelliset huomautukset

KALIFORNIAN TOIMITUSKETJUJEN LÄPINÄKYVYYDEN ASETUKSEN 2010 MUKAINEN TIEDONANTO 

Kuten yrityksen eettisissä ohjeissa on määritetty, Textron on sitoutunut reiluihin työllistämiskäytäntöihin ja noudattamaan asiaankuuluvia työlakeja toimintojensa sijaintialueilla.  Tähän sisältyy lapsi- ja pakkotyövoiman käyttö. Textron tarjoaa koulutusta työntekijöilleen yrityksen eettisten ohjeiden mukaisesti ja edellyttää vuosittaista määräystenmukaisuustodistusta kaikilta määritetyiltä työntekijöiltään. Yrityksen eettisten ohjeiden rikkomuksista seuraava rangaistus voi olla jopa työsuhteen irtisanominen. Lisäksi Textron on ottanut käyttöön eettiset ohjeet toimittajille ja muille liiketoimintakumppaneille. Näihin ohjeisiin kuuluu muiden muassa häirinnän, työsyrjinnän, ihmiskaupan sekä lapsi- ja pakkotyövoiman kieltävien lakien noudattaminen. Jos Yhdysvaltain liittovaltion hankinta-asetusten noudattaminen edellyttää sitä, Textronin liiketoimintayksiköt velvoittavat toimittajia lähettämään asiaankuuluvat todistukset ja noudattamaan toimitusketjussa alaspäin mentäessä sellaisten asetusten määrittämiä sopimusvelvoitteita. Muuten kuin erikseen kuvatulla tavalla Textron ei toistaiseksi:  (1) osallistu tuotteiden toimitusketjujen varmistamiseen ihmiskaupan ja orjuuden riskien arviointia ja ongelmanratkaisua varten; (2) suorita toimittajien tarkastuksia, joilla pyritään arvioimaan, miten hyvin toimittajat noudattavat toimitusketjuissaan yhtiön ihmiskaupan ja orjuuden vastaisia käytäntöjä; (3) edellytä suoria toimittajia vahvistamaan, että tuotteisiin sisältyvät materiaalit ovat orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyvien lakien mukaisia maissa, joissa toimittajat harjoittavat liiketoimintaa; (4) ylläpitää sisäisiä vastuullisuusstandardeja ja toimintakäytäntöjä työntekijöille ja alihankkijoille, jotka eivät noudata yhtiön orjuuteen ja ihmiskauppaan liittyviä käytäntöjä; ja (5) tarjoa toimitusketjusta suoraan vastuussa oleville työntekijöille ja johtajille ihmiskaupan ja orjuuden vastaista koulutusta.

KALIFORNIAN ESITYS 65 VAROITUS 

Moottoriajoneuvoissa voi olla polttoaineita, öljyjä ja nesteitä, akkunapoja, liittimiä ja niihin liittyviä lisävarusteita, jotka sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä ja muita kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltio on määrittänyt mahdollisesti syöpää, synnynnäisiä vikoja ja muita lisääntymisvaikeuksia aiheuttaviksi aineiksi. Näitä kemikaaleja on ajoneuvoissa, ajoneuvojen osissa ja lisävarusteissa, sekä uusissa että varaosissa. Huollon aikana nämä ajoneuvot päästävät käytettyä öljyä, jätenesteitä, rasvaa, höyryjä ja partikkeleita, jotka Kalifornian osavaltio on määrittänyt mahdollisesti syöpää, synnynnäisiä vikoja ja muita lisääntymisvaikeuksia aiheuttaviksi aineiksi. Julkaistu esityksen 65 ja Kalifornian terveys- ja turvallisuuslain kohdan 25249,5, ja sitä seuraavien kohtien mukaan

PROPOSICIÓN DE CALIFORNIA 65 ADVERTENCIA 

Los vehículos de motor puede contener combustibles, aceites y líquidos, postes de la batería, terminales y accesorios relacionados que contienen plomo y compuestos y otros productos químicos identificados por el estado de California para causar cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Estos químicos se encuentran en los vehículos, piezas de vehículos y accesorios, dos nuevas y reemplazos. Durante el mantenimiento, estos vehículos generan aceites usados, residuos líquidos, grasa, gases y partículas, todos identificadas por el estado de California para causar cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos. Publicado según la Proposición 65 y salud de California y seguridad código de sección 25249,5, et seq.